ΚΠΕ ΡούβαΤο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ρούβα στεγάζεται στο χώρο των παλιών κατασκηνώσεων, δίπλα στο Γυμνάσιο, σε κτίρια που παραχωρήθηκαν στο ΚΠΕ από το Δήμο Ρούβα και διαμορφώνονται κατάλληλα με δαπάνες του Δήμου.

Ιδρύθηκε με την Υ.Α. 133300/Γ7/16-10-08 (ΦΕΚ 2248 τ.Β./4-11-08) και στελεχώθηκε το 2009 με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Δήμου Ρούβα, μεταξύ των οποίων υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση.

Τα 2 πρώτα έτη της λειτουργίας του 

  • υλοποίησε 4 προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με την εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών μεθόδων για μαθητές όλων των βαθμίδων,
  • διοργάνωσε Σεμινάρια & Ημερίδες για Εκπαιδευτικούς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες όπως τάξεις Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, υπάλληλοι Νομαρχιακής και Δημοτικής Αυτοδιοίκησης, Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, μέλη Συμβουλίων νέων, ΚΑΠΗ, Σύλλογοι της περιοχής, επαγγελματικές ομάδες που η δραστηριότητά τους συνδέεται με το περιβάλλον και την αειφορία, φοιτητές και μεταπτυχιακοί σπουδαστές Σχολών με συναφές αντικείμενο (σε ότι αφορά τις επαγγελματικές ομάδες τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα του Κ.Π.Ε δεν είναι προγράμματα κατάρτισης),
  • παρήγαγε Εκπαιδευτικό Υλικό που αφορά τα σεμινάρια εκπαιδευτικών και ενηλίκων και τις δραστηριότητες των Προγραμμάτων,
  • συμμετείχε σε θεματικά δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.),
  • ανέπτυξε συνεργασίες με άλλα ΚΠΕ και άλλους φορείς σε τοπικό, αλλά και ευρύτερο επίπεδο 

Προγράμματα
 «Το δάσος του Ρούβα: Ένα από τα τελευταία πρινοδάση της Μεσογείου»
Γνωριμία με ένα σπάνιο δασικό οικοσύστημα – Απειλές – Προστασία
(για την Α/θμια και τη Β/θμια Εκπ/ση).

 «"Διαβάζω μέσα στο νερό το άλφα, το βήτα και το ρω…" (Ελύτης, Τα Ρω του Έρωτα): 
Οι Νερόμυλοι της Γέργερης»
(για την Α/θμια Εκπαίδευση)

«"Άξιον εστί…του νερού η αόρατη αορτή που πάλλει…" (Ελύτης, Άξιον Εστί): Οι Νερόμυλοι της Γέργερης»
(για τη Β/θμια Εκπαίδευση)

«Κυκλοφορώ…μα δεν Αδιαφορώ! Φροντίζω τον εαυτό μου και το περιβάλλον» 
(για την Α/θμια Εκπαίδευση και το Γυμνάσιο)


Εκπαιδευτικό υλικό

Τη χρονιά 2011-2012 αποφασίστηκε η συγχώνευση των ΚΠΕ Ρούβα, Αρχανών και Γουβών σε ένα ΚΠΕ με έδρα τις Αρχάνες. Πληροφορίες για τη δράση του στην 

Ιστοσελίδα ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών